عرض جميع النتائج 10

‘Stainless Steel GN Container, 1/9

15,00 $
Gn 1/9 Standard Cm 176X11X6.5 Gn 1/9 Standard Cm 176X11X10

Stainless Steel GN container, 1/1

325,00 $
Gn 1/1 Standard Cm 53X325X2 Gn 1/1 Standard Cm 53X325X4 Gn 1/1 Standard Cm 53X325X6.5 Gn 1/1 Standard Cm 53X325X10

Stainless steel GN container, 1/2

12,00 $
Gn 1/2 Standard Cm 32X265X2 Gn 1/2 Standard Cm 32X265X4 Gn 1/2 Standard Cm 32X265X6.5 Gn 1/2 Standard Cm 32X265X10

Stainless Steel GN Container, 1/3

19,00 $
Gn 1/3 Standard Cm 325X18X6.5 Gn 1/3 Standard Cm 325X18X10 Gn 1/3 Standard Cm 325X18X15 Gn 1/3 Standard Cm 325X18X20

Stainless Steel GN Container, 1/4

15,00 $
Gn 1/4 Standard Cm 265X16X6.5 Gn 1/4 Standard Cm 265X16X10 Gn 1/4 Standard Cm 265X16X15 Gn 1/4 Standard Cm 265X16X20

Stainless Steel GN Container, 1/6

20,00 $
Gn 1/6 Standard Cm 176X16X6.5 Gn 1/6 Standard Cm 176X16X10 Gn 1/6 Standard Cm 176X16X15 Gn 1/6 Standard Cm 176X16X20

Stainless Steel GN container, 2/1

104,00 $
Gn 2/1 Standard Cm 65X53X2 Gn 2/1 Standard Cm 65X53X4 Gn 2/1 Standard Cm 65X53X65 Gn 2/1 Standard Cm 65X53X10

Stainless Steel GN container, 2/3

1,00 $
Gn 2/3 Standard Cm 353X32X2 Gn 2/3 Standard Cm 353X32X4 Gn 2/3 Standard Cm 353X32X6.5 Gn 2/3 Standard Cm 353X32X10

Stainless Steel GN container, 2/4

7,00 $
Dim. 16.2x53x6.5 cm, cap. 4 lt Dim. 16.2x53x10 cm, cap. 6 lt Dim. 16.2x53x15 cm, cap. 10 lt

Stainless Steel GN Perforated Container

16,00 $
Stainless steel GN perforated container, 2/1 Dim. 65x53x2 cm. Dim. 65x53x4 cm. Dim. 65x53x6.5 cm. Dim. 65x53x10 cm. Dim. 65x53x15